Vranovská přehrada

Vranovsko je oblíbená rekreační oblast ležící 22km západně od Znojma na hranici s Rakouskem. Hlavním střediskem je Vranov nad Dyjí, vyhledávaný především pro nejrůznější možnosti rekreace od koupání přes vodní sporty, turistiku, cykloturistiku, rybaření až po spoustu dalších sportů. To vše si můžete vychutnat ve zdravém prostředí, protože v širokém okolí není jediný průmyslový podnik a i zemědělství tu je pouze omezeně.

Astra Lančov - vranovská přehrada hrad

Obec leží v údolí řeky Dyje pod vranovskou přehradou. Dominantou je zámek, zbudovaný na skalním ostrohu nad řekou. Vranovský zámek je jedním z nejznámějších a nejnavštěvovanějších barokních zámků v českých zemích. První zmínka o něm pochází z roku 1100. Kromě prohlídek historické expozice se na zámku konají koncerty, výstavy, divadelní představení a jiné kulturní akce. Základem je trojkřídlá obytná budova. Nejcennější součástí zámku je sál předků s galerií rodu Althanů. Má bohatě zdobené stěny s reliéfy a freskami, ve výklencích jsou umístěny sochy představitelů rodu od Tobiase Krackera. Vrcholným dílem je stropní freska od Johanna Michaela Rottmayera, oslavující rod Althanů. Ostatní prostory zámku evokují atmosféru soukromého i společenského života šlechty v 18. a 19. století.

Astra Lančov - vranovská přehrada voda

Vranovská přehrada, nazývaná někdy Moravským Jadranem, je jednou z nejteplejších přehrad v České republice. Vybudovaná byla v období první republiky v letech 1930-1933. Betonová hráz zadružuje v jezeře o délce téměř 30km 132.696 milionů metrů kubických vody. Zatopená plocha vranovské přehrady činí 762,5 ha. Hloubka jezera dosahuje až 45 m. Přehradní hráz je z náměstí vzdálená přibližně 1,5 km. Koupání je možné na pláži vranovské přehrady, kam se lze dostat z hráze po mostě, ale i v dalších místech. Na pláži můžete využít tobogán s bazénem. Na vranovské přehradě lze provozovat vodní sporty včetně windsurfingu a jachtingu.

ZAJÍMAVOSTI VE VRANOVĚ NAD DYJÍ
Astra Lančov - vranovská přehrada vlak

Novou atrakcí se stal turistický kolový vláček se třemi vagónky pro celkem šestatřicet cestujících. Jízda se sedmi zastávkami začíná na pláži vranovské přehrady a vede přes hráz, záchytná parkoviště, centrum obce Vranov nad Dyjí až k samotnému státnímu zámku. Ve vláčku jsou pro cestující připraveny k degustaci vzorky lechovických vín, mohou si tedy atraktivní jízdu po krásách Vranovska ještě zpříjemnit sklenkou lahodného vína. Stevardka rovněž informuje o zajímavostech Vranovska a vranovské přehrady. Projížďka turistickým kolovým vláčkem je příjemným zpestřením návštěvy vranovské přehrady a to i v deštivých dnech, protože vláček je kompletně zastřešen. Jízda navíc jistě potěší nejen dospělé, ale především děti.

DALŠÍ PAMÁTKY VE VRANOVĚ NAD DYJÍ
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie je původně románskou stavbou, přestavěn byl ale v gotice i renesanci, barokními úpravami fasád a interiérů prošel ještě i v první polovině 18. století. Dominanta kostela – věž – pochází z roku 1717.

Hřbitovní kaple sv. Ondřeje stojí v areálu farního kostela, její součástí je románský karner z první čtvrtiny 13. století s kostnicí, která je pravděpodobně staršího původu.

Astra Lančov - vranovská přehrada obelisk Panský mlýn – vrcholně barokní stavba z r. 1702, ve štítě je erb Marie Pignatelli a Michala Jana III. z Althanu.

Morový sloup byl postaven na náměstí r. 1714 v barokním slohu. Připomíná morovou epidemii, která Vranovsko zasáhla v roce 1680.

Socha sv. Jana Nepomuckého – barokní socha postavená za Marie Pignatelli r. 1723.

Socha Panny Marie stojí v areálu farního kostela. Zbudována byla ve 2. čtvrtině 18. století.

Kaplička Nejsvětější Trojice byla zbudovaná r. 1746 v serpentinách od Znojma.

Maria Schutz (kaple Panny Marie Ochranitelky) byla postavena vlastníkem vranovského panství Hilgertnerem z Lilienbornu v 90. letech 18. století jako pohanský Dianin chrámek. Do pozdější doby byla přebudována Halenou z Mniszku r. 1807, restaurována r. 1994.

Astra Lančov - vranovská přehrada kriz Felicitina studánka k je klasicistní objekt postavený nad pramenem vody, po jehož obvodu jsou hodnotné vlisy. Trojúhelníkový štít nese německý nápis o tom, že Felicie hraběnka z Mniszku věnovala tuto studánku unaveným poutníkům k osvěžení a milovanému údolí pro okrasu r. 1806.

Kapla sv. Heleny se nachází v Zadních Hamrech, postavena byla roku 1815 díky hraběnce Heleně Mniszkové.

Mniszkův kříž byl postaven r. 1846 Helenou z Mniszku v místech, kam chodíval její manžel obdivovat přírodní scenérie. Stojí na tzv. Křížovém vrchu nad silnicí do Vranova.

Obelisk, vysoký monument u Ledových slují, byl postaven roku 1860 Okrašlovacím spolkem ve Vranově na počest hraběnky Heleny z Mniszku, která se zasloužila o zpřístupnění Ledových slují. Pověst ukládá do základu stavby hrnec mincí a větev borovice, rostoucí na místě, kde obelisk stojí.

Claryho kříž z blanenské litiny je postaven na poměrně málo navštěvovaném místě s nádhernou vyhlídkou na dvě dominanty Vranova nad Dyjí – zámek a vranovskou přehradu. Je umístěna na výčnělku skály. Nově k němu vede značená modrá turistická cesta, začínající u kostela. Jeho stavba se datuje do první poloviny 19. století, vzdálen je asi půl hodiny chůze od hráze vranovské přehrady.

AKCE

Od roku 2000 probíhá každoročně na Vranovské přehradě zajímavá akce. Vinaři z Vinných sklepů Lechovice totiž na dně vranovské přehrady v hloubce 40 metrů nechávají zrát přes devět set lahví sektu. V srpnu pak při bohatém kulturním a společenském programu skupina potápěčů vytahuje uložené lahve z dna vranovské přehrady na břeh.

Pro ty, kdo kromě sportovního hledají i kulturní vyžití, nabízí obec Vranov spolu se státním zámkem Vranovské kulturní léto. V atraktivních prostorách zámku lze během léta navštívit koncerty hudby různých žánrů.

TIPY NA KRÁTKÝ VÝLET

V blízkém okolí vranovské přehrady pak lze ještě navštívit hrady Bítov či Uherčice. Na hradě Bítově je velká expozice vycpaných zvířat, expozice strašidel určená pro děti a Zoologická zahrada barona Haase. Uherčice jsou přístupné během jejich rekonstrukce a návštěvník si tak může udělat obrázek o restaurátorských pracích.

Astra Lančov - vranovská přehrada kaple

Ledové sluje, skalní útvar, který sesouváním kamenných bloků vytvořil otvory a kaverny, v nichž zůstávají často do pozdního jara pozůstatky zimy, tedy sníh, či led. Své vhodné podmínky tu našlo společenství chladnomilných a stínomilných rostlin a živočichů. V samostatných slujích žije asi 17 druhů netopýrů. Svah ledových slují včetně podzemních prostor je veřejnosti nepřístupný z důvodů bezpečnostních, neboť zde každoročně dochází k novým skalním zřícením.

Hamerské vrásy, skupina skalních stěn s dobře znatelným vrásněním, jejichž stáří je určeno na 795 mil. Let, tedy na vznik před prvohorami. Z rostlin si na nich našly své místo reliktní bory a roste tu např. tařice skalní a česnek horský. Z plazů se tu vyskytují např. ještěrka zelená a užovka hladká, oba druhy patří mezi chráněné.

www.vranovska-prehrada.eu 2010 | vytvořil webczech